Wat is de visie op zorg?

Wat is de visie op zorg?

In de praktijk van de zorg is de visie van de organisatie de weergave van hoe mensen tegen hun cliënten aankijken. De visie is dus belangrijk voor de cultuur, de samenwerking en de communicatie.

Hoe schrijf je een visie op zorg?

Tips voor het maken van een visie:

  1. Gebruik geen vakjargon.
  2. Durf (groot) te dromen.
  3. Zorg dat het inspirerend is voor alle stakeholders.
  4. Visie hoort bondig te zijn (een paar regels kan voldoende zijn).
  5. Maak het specifiek (dit is bijvoorbeeld fout: de visie van onze organisatie is om zorginstellingen te inspireren).

Wat zijn verpleegkundige visies?

Een visie op verplegen ontwikkelt een verpleegkundige gedurende haar loopbaan en opleiding( en) door vanuit de theorie aangereikte en geleerde opvattingen te combineren met in de praktijk ervaren en ontwikkelde opvattingen.

Welke visies zijn er?

In algemene zin zijn er drie stromingen: de traditionele medische visie, de holistische visie en de emancipatorische visie.

Wat is de visie van Machteld Huber?

De visie op positieve gezondheid, zoals ontwikkeld door Machteld Huber, definieert gezondheid als volgt: ‘Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.

Wat is de visie van Buurtzorg?

Buurtzorg Nederland heeft een vernieuwend concept voor zorg thuis ontwikkeld. Bij de zorgverlening wordt gestreefd naar betere oplossingen voor de cliënt, duurzaam en effectief. Omdat er wordt gewerkt met zelfsturende teams kan er beter worden aangesloten bij de specifieke wensen en behoeften van de cliënt.

Hoe schrijf ik een mensvisie?

Om een visie te schrijven moet je eerst weten wat een visie is….Een stappenplan:

  • Bepaal wat de organisatie goed doet en hoe je dat doet.
  • Durf te dromen. Waar wil je als organisatie over 5 jaar staan?
  • Formuleer je observatie met behulp van de volgende zin: Over 5 jaar ….
  • Je visie is de basis voor je actieplan/strategie.

Hoe schrijf je een visie op leren?

Een visie op leren is zou je ook kunnen beschrijven als een ‘mening over leren’ of ‘uitgangspunten voor leren’. Neem bijvoorbeeld deze uitspraak: “Je moet dat helemaal niet uitleggen joh. Je moet hem gewoon aan het werk zetten, dan leert hij het vanzelf.”

Wat is de holistische visie?

In een holistisch mensmodel wordt de mens als één geheel gezien, waarbij lichamelijke, psychologische, sociale, en spirituele facetten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en elkaar wederzijds beïnvloeden. De functies van de mens zijn wel te onderscheiden maar niet onderling te scheiden.

Wat is Metaparadigma verpleegkunde?

Dit zijn ‘mens’, ‘omgeving’, ‘gezondheid’ en ‘verplegen’. Het zijn deze concepten die in onderlinge samenhang de basis vormen voor het zogeheten metaparadigma in de verpleegkunde. In de verpleegkunde wordt het metaparadigma gevormd door een globale omschrijving van de vier concepten in hun onderlinge samenhang.

Wat is een voorbeeld van een emancipatorische mensvisie?

emancipatorisch bijv. naamw. Uitspraak: [emɑnsipa’toris] als iets emancipatie bevordert of ermee verband houdt Voorbeelden: `Bij emancipatorische hulpverlening proberen begeleiders samen met het gezin problemen op te lossen in plaats van dit zelf voor hen te doen…

Wat is een emancipatorische visie?

Een emancipatorische houding gaat uit van gelijkwaardigheid. Hierbij willen we vanuit de erkenning dat we allemaal mensen zijn, recht doen aan de verschillen tussen de mensen. M.a.w. gaan we er niet van uit dat iedereen gelijk is maar wel dat iedereen evenveel respect verdient als mens.